Case - Bangsbo Experience - Combine A/S

Bangsbo Experience

Bangsbo Museum genskaber en glemt tid med kærlighed, krig, politik, strategi og teknologi i et digitalt formidlingskoncept, der med moderne teknologi har til formål at vække interessen for den danske historie hos den yngre målgruppe.

Kunde

Nordjyllands Kystmuseum, Bangsbo Museum og Fort

Teknologi

  • Multitouch & Microsoft PixelSense
  • Oplevelsesdesign
  • iPad-app
  • Komplet installation/styring af løsning

Resultat

Bangsbo Fort kan slå dørene op for skoleklasser fra hele landet, og byder dem velkommen til Bangsbo Experience; en højteknologisk oplevelse på toppen af Frederikshavn.

I Bangsbo Experience gennemlever den enkelte elev, i samarbejde med sine klassekammerater, livet som udstationeret tysk soldat i Danmark i 1944 – fra et hidtil uset perspektiv på krigen, nemlig gennem øjnene på tyske soldater. En begivenhedsrig dag – hvor de besøgende tvinges til at træffe krigens svære valg, som uden tvivl vil konflikte med nutidens moderne syn på besættelsen, hvilket tvinger dem til at forstå, agere og reflektere.

Forløbet varer 3 timer, er gratis og kan bookes fra 1. marts 2013 på www.bangsboexperience.dk

Se demo af Bangsbo Experience

Præmis

Bangsbo Museum har som kulturinstitution til formål at indsamle, oplyse og formidle viden om den danske historie. Derfor introduceres et digitalt formidlingskoncept, der skal gøre historien mere nærværende for unge i alderen 13-21 år.

Udfordring

Museumsverdenen oplever et drastisk fald i besøgstallene, hvilket giver dem svære betingelser for deres funktion; at oplyse. Det er samtidig tydeligt, at den yngre generation ikke er blandt de hyppigst besøgende, en tendens der varsler mørke udsigter for museumsformidlingens fremtid. Det store spørgsmål er derfor, hvordan øger man interessen i målgruppen?

Bangsbo Experience sætter fokus på formidlingsformen og inkorporerer derfor tidens mest moderne teknologi, som i kombination med en højere personlig interaktion sætter de besøgende i et hidtil uset perspektiv for historien, nemlig som tyske soldater udstationeret i Danmark.


Indsigt

I en tid hvor smartphones, tablets, smart tv’s, multitouch skærme og meget andet bliver en fast del af vores liv, vænner vi os til en multiteknisk hverdag, som tydeligt ændrer vores måde at opleve verden på. Samtidig med at der stilles højere krav til museumsformidlingen, så skaber det også nye muligheder – og dét er Bangsbo Experience et eksempel på.

Teknologien gøres nærværende, brugbar og interessant, og samtidig pustes støvet af historien – at oplevelsen samtidig henvender sig som inspirationsformidling for skoler og uddannelsesinstitutioner giver et besøg endnu større incitament.

Løsning

Combine udvikler et digitalt formidlingsunivers, som kombinerer den fysiske oplevelse ved on location kommunikation med brugertilpasset digital formidling, hvor brugerne interagerer med iPads og Microsoft PixelSense, hvor historien bindes sammen af filmsekvenser og et oplevelsesdrevet lydscenarie.

Combine udvikler alt fra filmsekvenser og game engine til hardwareinstallation og iPad applikation. Løsningen er designet til at håndtere op til 28 elever, som samtidig, med individuelle profiler, gennemlever oplevelsen i fællesskab i de autentiske bunkere meter under jordens overflade....