Brugervenligt billetkøb
KundeBrugervenligt billetkøb

Brugervenligt billetkøb

Kristine  Harbo Eriksen
Kontaktperson Kristine Harbo Eriksen
Kontakt Kristine +45 8833 3269 / khe@combine.dk

App forenkler og optimerer billetkøbet for Nordjyllands Trafikselskabs kunder

Gør et almennyttigt, men umiddelbart sværttilgængeligt produkt med høj kompleksitet simpelt og lettilgængeligt for brugerne. Sådan startede vores samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab. Løsningen sikrer integration mellem flere systemer og scorer højt på brugervenlighed.

En teknologisk out-datet og ikke-turistvenlig SMS-løsning, en manglende onlinesalgsplatform og en kompleks og uoverskuelig billetstruktur med produkter, kunderne ikke vidste fandtes eller ikke havde direkte adgang til. Dét var en del af udgangspunktet, da vi skulle hjælpe Nordjyllands Trafikselskab. Første step blev en overskuelig webshop – siden er en brugervenlig app med flere relevante integrationer kommet til.

Ved at gøre det komplekse simpelt, det uoverskuelige gennemsigtigt og det besværlige nemt fik Nordjyllands Trafikselskab løst de teknologiske udfordringer, mange af deres kunder stod i ved billetkøb.

 

Og udgangspunktet blev netop kunderne. Via et omfattende og fokuseret UX-forløb i tæt samarbejde med NT fik vi kortlagt detaljerede kundetyper, adfærdsmønstre og udfordringer, som alle blev grundstenen i løsningen – ikke mindst i appens brugerdesign.

De mange billettyper, tilvalgsmuligheder og specialbilletter er synliggjort i den specifikke købssituation, og der guides til det mest hensigtsmæssige køb. Brugeren tilbydes relevante billetter, intelligente løsninger gør det muligt at prædefinere favoritter som fx ”hjem” og ”arbejde” som faste destinationer, og seneste køb kan hurtigt genvælges. Et af succeskriterierne for projektet var at give NT’s kunder mulighed for at købe billet på under et minut – og det er lykkedes.

I takt med at NT udvider billetsortimentet, fx med forskellige eventbilletter, kan der løbende kobles flere muligheder til løsningen, ligesom der kan integreres til flere forskellige systemer. Appen har p.t. integration med Unwire, der genererer pluskoden til billetten, og som gør det muligt for kontrolløren at scanne billetten direkte, integration med MobilePay og QuickPay, som sikrer nem betaling, og integration med Rejseplanen, som tilbyder intelligent rejseplanlægning og gør det muligt at blive ledt derfra direkte til billetkøb.

Appen er lavet som en native app til både iPhone og Android og kan kalde webshoppens API, så systemerne er fuldt ud integrerede.

NT’s kunder har med den nye app fået nemmere og mere intelligent adgang til relevant billetkøb. En lettelse og betydelig tidsbesparelse for både kunder og NT’s chauffører. Samtidig giver de nye løsninger NT mulighed for at observere og analysere data og dermed følge med i, hvad de reelt sælger, og hvilke kommende billetløsninger de skal satse på.

Kristine  Harbo Eriksen

For mere information:

Kristine Harbo Eriksen
Digital projektleder