Case - Naturpark Vesterhavet - Combine A/S

Naturpark Vesterhavet

Website, app, film og spil skal give besøgende flere sjove og spændende oplevelser i naturparken.

Kunde

Naturpark Vesterhavet

Teknologi

  • Android app
  • IPhone app
  • Integration til sociale medier

Resultat

Løsningen giver de besøgende ved Naturpark Vesterhavet en forlænget og udvidet oplevelse, der viser det gemte og det glemte – både før, under og efter besøget.

Præmis

Naturpark Vesterhavet gemmer på et hav af attraktioner som historiske bunkeranlæg, store hedeområder, krondyr, fugletræk og den genskabte Filsø. Efter en udbudsrunde har Combine fået til opgave at hjælpe Varde Kommune med at formidle naturparkens seværdigheder og kulturhistorie ved hjælp af digitale virkemidler.

Udfordring

Allerede i dag besøger mange Naturpark Vesterhavet, men udfordringen er, at den nuværende informationsmængde er svært tilgængelig for brugerne, og noget viden fås kun via guidede ture.


”Efter en udbudsrunde har vi valgt Combine som samarbejdspartner for at forbedre formidlingen af vores naturoplevelser og kulturhistorie. Vi har stor tiltro til Combines kompetencer, og jeg er overbevidst om, at projektet munder ud i nogle spændende løsninger til stor gavn for de besøgende”

Ivar Sande, Plan og Byggechef i Varde Kommune

Indsigt


Ud over at give ny viden er målet med en række nye digitale formidlingsløsninger at få flere ud i naturen og at give skolebørn, familier og alle andre lyst til at besøge museer og udstillinger i lokalområdet.

Løsning

Combine udvikler og leverer app, film, spil og et website til promovering af naturparken. App og spil udformes med integration til sociale medier, og der bliver rig mulighed for at brugerne kan konkurrere indbyrdes i quiz og spil. Combine medvirker også som produktionsledere og konsulenter i forbindelse med indholdsproduktionen.

Med en række temaruter, der bugter sig igennem nationalparken, bliver appen en travel-companion, der leder gæsterne på sporet af spændende historier og unikke naturoplevelser....