Case - På sporet af 1864 - Combine A/S

På sporet af 1864

Tekst og billeder kan ikke konkurrere med en levende formidler, der kan bringe dig ansigt til ansigt med historien. Dog kan en ny app berige oplevelserne i historiske områder, inspirere til anderledes aktiviteter, afsløre uudforskede pletter og genskabe tabte levn fra fortiden.

Kunde

Historiecenter Dybbøl Banke, Danevirke Museum

Teknologi

  • IPhone app
  • Android app
  • GPS & augmented reality
  • Offline kortfunktion
  • Workshops
  • Formidlingsdesign
  • Video og animationer

Resultat

På sporet af 1864 gør det muligt for de besøgende – uanset alder – at opleve 1864 tæt på. App’en leverer både nyttige informationer og underholdende aspekter i én og samme løsning, og er med til at forlænge gæsternes oplevelse, så den rækker ud over det fysiske besøg i området. Den er ligeledes med til at trække gæster fra Danevirke til Dybbøl og omvendt.

Præmis

Ønsket fra de to museer har været at få udformet en app, der fungerer som en elektronisk guidebog til de gemte og glemte levn fra 1864.

App’en skal fungere som en guide til de steder, hvor historien udspillede sig, men den skal også motivere gæsterne til at opleve mere og skabe grundlag for indlevelse.

App’en skal sikre, at besøgende finder relevante informationer og får en positiv og udbytterig oplevelse.

Udfordring

Museer og oplevelsescentre verden over står overfor den samme udfordring. Deres autentiske miljøer og den omkringliggende natur gemmer på en masse spændende historier og viden, som det er svært at formidle.

Primært fordi formidlingen ofte kolliderer med det autentiske miljø, eller fordi levnene er skjult i landskabet for alle andre end eksperterne. Hertil kommer opgaven med at vække interessen og involvere brugerne i historien.

 

Så spørgsmålet er:

Hvorledes formidler vi alle de spændende historier og giver gæsterne mulighed for at opleve parkerne og attraktionerne på en ny og spændende måde?


Indsigt

Vi har et meget smalt vindue til at fange brugenes opmærksomhed. De stiller i dag langt større krav til involveringsgraden, funktionaliteten og indholdet af et produkt – især hvad oplevelsesprodukter angår.

De vil sammensætte deres egen oplevelse ud fra egne interesser og dertil kommer, at oplevelserne skal have substans. Det skal være nyttigt og sjovt på samme tid. Desuden skal alt dette fungere uden dataadgang, da det er påkrævet af datanettets infrastruktur og roamingpriserne. 

Løsning

I Combine har vi udviklet mobilapplikationen på sporet af 1864, der formidler historien om nederlaget i 1864 på en måde som inspirerer, levendegør og inddrager brugeren gennem oplysning og indlevelse.

Brugeren får nemmere ved at navigere på stedet med kortfunktionalitet, augmented reality og listevisning af stedets forskellige attraktioner. Ydermere har app’en indlagt to narrative forløb, der sætter brugeren i de danske soldaters sted, og lader dem gennemspille begivenhederne ved Danevirke og Dybbøl.  På denne måde har vi også målrettet app’en over for målgruppen børn og unge.

I Combine står vi for både konceptudvikling, app udvikling, usability og grafisk design af landing pages. Herudover har vi produceret animationer og video til at krydre formidlingen i app’en....