Case - XL-Byg - Combine A/S

XL-BYG

Den digitale kommunikation og skiltning skal optimere salgs- og købsoplevelsen i 118 XL-BYG centre.

Kunde

XL-BYG

Teknologi

  • Digital Signage
  • Digital kommunikation
  • Database integration

Resultat

En opdateret, moderne platform som nu er afsæt for at forfølge de nye digitale muligheder og møde den moderne forbrugers forventninger til en detailhandelsvirksomhed.

Tids- og omkostningsbesparelser i relation til skiltning, inkl. lokal værdi ifm. hurtig adgang til oprettelse af ”annonce”.

Præmis

Combine overtog i 2011 driften af den digitale kommunikation og skiltning i kædens 118 byggecentre, og håndterer således drift af mere end 650 skærme i den nuværende løsning.

Udfordring

Hvordan overskuer man løbende den rivende udvikling inden for digital in-shop kommunikation, og hvordan løses de stærkt stigende krav til udbyttet af de digitale medier i XL-BYGs butikker?


"Combine deler deres ekspertise og viden om udviklingen inden for digital kommunikation med os, og vi har en klar forventning om, at kommunikationen i vores byggecentre kontinuerligt udvides med nye tiltag."

Nicolai Aaboe, indretningschef i XL-BYG

Indsigt

Der er i dag behov for en intelligent og dynamisk løsning i forhold til digital skiltning, der matcher såvel kundernes forventninger til serviceniveau som forretningens ønske om en optimeret drift. Med nye digitale tjenester og teknologier kan både salgs- og købsoplevelsen optimeres.

Løsning

Combine producerer i dag indhold, vedligeholder og håndterer driften af mere end 650 skærme fordelt på kædens 118 byggecentre. Dertil kommer en billeddatabaseintegration, som kan håndteres både centralt og lokalt. Fordelen med løsningen er, at XL-BYG nu fra centralt hold langt bedre kan afvikle lokale budskaber såvel som eksekvere landsdækkende kampagner. En opgave der tidligere har været meget ressourcekrævende.

Samtidig bistår vi i Combine med konkret sparring om muligheder og trends, som sikrer, at kæden konstant har overblik over, hvad der rører sig, og hvilke optimeringer man bør overveje de forretningsmæssige potentialer med....