Digitalt bureau i Aalborg og Aarhus
Design thinking

Design thinking

Design Thinging er en kreativ metode til at undersøge, teste og løse udfordringer og opgaver ved hjælp af designprocesser. 

Design Thinking ses ofte som værende i opposition til mere traditionelle vandfalds-udviklingsmodeller: tilgangen er iterativ og har en mere fleksibel ad-hock tilgang til scope, idet man hele tiden bliver klogere i processen ved hjælp af test og prototyping. 

Målet er at matche menneskers behov med, hvad der er teknologisk muligt og derigennem skabe forretningsmæssig værdi og markedsmuligheder.

Metoden har fokus på at opnå en dyb forståelse af kunden. På samme tid indeholder metoden en erkendelse af, at det ikke er muligt at forstå alt på forhånd. Man bliver altid klogere under processen. Derfor skal antagelser, forståelser og ideer løbende testes. Og ideer og løsningsforslag skal testes som prototyper - så tæt på den færdige løsninger som muligt. Det giver nogle meget effektfulde og færdige løsninger. 

I Combine benytter vi Design-Thinking-metoden til at komme tæt på brugerne og deres brugssituation samt til at teste vores antagelser, ideer og løsningsforslag som prototyper. Vi benytter Design Thinking som metode og tilgang i udviklingsprojekter, hvor økonomi og tidsplan, efter aftale med kunden, løbende kan ændres. 

Målet er at matche menneskers behov, med hvad der er teknologisk muligt.

Ofte deles processen ind i en række faser, som kan se således ud: 

  • Empathize Mode – observer, forstå og analyser brugerne og området
  • Define Mode – systematiser brugernes behov og indsigter omkring området
  • Ideate Mode – skab mange ideer med stor forskellighed og bredde
  • Prototype Mode – undersøg ideernes holbarhed og effect i den virkelige verden
  • Test Mode – udfør, test og tilpas løsningen

Processen er iterativ og ikke nødvendigvis én fase af gangen.

For at kunne arbejde med Design Thinking kræver det en dyb forståelse for mennesker og teknologi. Det er kombinationen af mennesker og teknologi, som er selve forudsætningen for at skabe succesfulde løsninger. 

Lars Bojer Kanstrup

For mere information:

Lars Bojer Kanstrup
Adm. direktør & partner