Digitalt bureau i Aalborg og Aarhus
Analyser

Analyser

Foranalysen

er en allround analyse af et problem eller et ønske fra en virksomhed. Foranalysens formål er at afdække potentialet og udfordringer ved et koncept, en idé eller et problem. Målet er en afklaring, som gør det muligt at udarbejde en systembeskrivelse eller et færdigt koncept. Foranalysen indeholder ofte elementer fra andre analyse typer.

 

Integrationsanalysen

skal afdække en løsnings mange snitflader til øvrige systemer og løsninger. Her er særligt fokus på formater, protokoller og driftstabilitet. Ofte vil der være tale om forskellige API'er, som er mere eller mindre dokumenterede.

 

Teknisk analyse

udføres ved løsninger med høj teknisk kompleksitet. Analysen skal afdække løsningens driftmiljø, performancekrav, sikkerhedskrav, oppetidsforventninger, stabilitet og ikke mindst dataflows og funktioner.

 

Brugeranalysen

skal afdække en udvalgt brugergruppes brug af en given løsning. Ofte vil brugerne på skift blive sat over for løsningen eller en prototype af denne og skulle udføre forskellige interaktioner f.eks. foretage nogle køb. Analysen skal afdække hvad brugerne finder vanskeligt og hvor løsningen trænger til forbedringer.

Lars Bojer Kanstrup

For mere information:

Lars Bojer Kanstrup
Adm. direktør & partner