Digitalt bureau i Aalborg og Aarhus
Drift

Drift

Combine kan varetage og vedligeholde forsvarlige backupprocedurer. Herunder sikre, at der foreligger mindst én aktuel og fuldt funktionsdygtig sikkerhedskopi, inden der foretages indgreb, der kan medføre tab eller beskadigelse af data eller programmel.

Combine kan tilbyde en rimelig og opdateret overvågning og beskyttelse mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe Combines opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til Systemet.

Der tilstræbes en døgndriftsoppetid (7 dage pr. uge i 52 uger pr. år) på 100 %, men garanterer minimum en månedlig oppetid på 99,5 % (regnet pr. påbegyndt kalendermåned) - eksklusiv driftsforstyrrelser der på forhånd er varslet, som vedrører servicevinduer til OS patchning, sikkerheds- og softwareopdateringer.

Jeppe  Bang-Jensen

For mere information:

Jeppe Bang-Jensen
Udviklingsdirektør & partner