Digitalt bureau i Aalborg og Aarhus
User experience (UX)

User experience (UX)

Brugernes samlede oplevelse af en løsning er i dag den ultimative dom over løsningens kvalitet og succes. Brugernes oplevelse, eller på engelsk user experience (UX), har både betydning for, hvorledes vi forbereder, udvikler og tester en løsning eller et produkt.

Det er vigtigt for os, at skabe en god løsning - ikke kun for jer, men også for slutbrugeren. User experience samler og inkluderer mange faktorer for, hvad der er vigtigt for at lave en succesfuld løsning. Den samlede brugeroplevelse indeholder både brugerens praktiske brug af løsningen – altså virker den, og er den anvendelig for brugeren. Begrebet indeholder også brugernes mere subjektive fornemmelser og følelsesmæssige oplevelse af produktet. 

Dermed er den gode brugeroplevelse afhængig af både løsningens udformning og løsningens evne til effektivt at tjene sit formål, men også brugernes situation og evner.

Det hele har indvirken på den samlede brugeroplevelse.

For at få en bedre forståelse for brugeren, kortlægges kunderejsen. Ved kortlæggelsen heraf, giver det mulighed for, at skabe og designe den bedst mulige brugeroplevelse på baggrund af brugerens ageren. Her hos Combine har vi et ekspertteam indenfor UX. Teamets opgave er at afdække en ny løsnings brugssituation, forstå de kommende brugere og få afdækket udbyders bagvedliggende intention og forretningsmål. Dette gøres bl.a. ved at der designes prototyper, som kan testes på brugerne.

Lars Bojer Kanstrup

For mere information:

Lars Bojer Kanstrup
Adm. direktør & partner