Læren om kunsten at skabe værktøjer

Læren om kunsten at skabe værktøjer

21. april 2017   /   Skrevet af: Jakob Norgaard Mortensen

Teknologi er kunsten at skabe værktøjer - undgå at blive dens slave.

 

1. Hvad er teknologi

Vi mennesker har til alle tider og i alle kulturer ønsket at forbedre vores leveforhold ved at gøre tilværelsen bedre, nemmere og tryggere. Dertil skaber vi redskaber og værktøj.

Teknologi er den viden, det håndværk, de metoder, de processer og ikke mindst den kunstform, som benyttes til at skabe nye redskaber, værktøjer og services. Oftest med udgangspunkt i et problem eller en utilfredshed med det bestående. Men teknologi kan også været drevet af længsel eller en vision - eller af ren fascination af teknologien selv.

Teknologi er sammensat af to græske ord tékhne der betyder håndværk og kunst, samt af ordet lógos, der betyder ord og fornuft (læren om). Teknologi er dermed "læren om håndværk og kunst" eller på engelsk "The science of craft". Min egen mere mundrette udgave lyder:

Læren om kunsten at skabe værktøjer

 

2. Teknologi bliver hverdag

Teknologiens placering og betydning har ændret sig. Tidligere så man på de teknologiske fremskridt mere som produktionsmaskiner, som stod på en fabrik og blev brugt til fremstilling af produkter på en effektiv og kvalitetssikret måde.

I dag er vi totalt omgivet af -og sammensmeltet med de redskaber, værktøjer, produkter og services som den teknologiske udvikling har frembragt. Vi bor i teknologiske frembringelser, følges med det hele tiden, har den inden i os og er helt afhængige af den.

Vi bor i huse med lys, varme, vand, komfurer og køle/fryseskabe bygget på forsynings- og velfærdsteknologier. Vi benytter bilen, toget, el-cyklen og fly skabt af transportteknologier. Vi har alle telefoner og computere til kommunikation, til arbejde og datalagring, hvilket vi kalder informations- og kommunikationsteknologi.

Og meget mere er på vej. Selvkørende biler og busser, plejerobotter og meget andet, som kan gøre vores tilværelse bedre, nemmere og tryggere.

Vores længsel efter forbedringer bliver aldrig træt.

God teknologiudvikling er drevet af menneskers intention og har klare succeskriterier for, hvad det vil opnå. Men teknologiudviklingen drives i dag også af andet end reelle behov og udfordringer. Den drives også af teknologien selv.

 

3. Min espresso maskine som case

Min kone og jeg har i mange år haft en kaffemaskine af mærket Mocamaster. Den var jeg glad for. Men frem kom alle disse nye smarte espressomaskiner for nogle år siden. Ud fra intentionen om at spare tid og gøre det nemt indkøbte jeg en dag spontant en sådan espressomaskine. Hverken min kone eller jeg drikker espresso, men maskinen kan også lave almindelig kaffe. Så det gav god mening.

Vi laver stort set aldrig kaffe til bare en person, da vi er fire i husstanden, der drikker kaffe og ofte har mange gæster. Typisk laver vi 2 krus kaffe pr. gang og ca. to gange dagligt i gennemsnit.

Det tager kun 5 sekunder at sætte en kop i gang på espressomaskinen og 30 sekunder for vandet at blive varmt og løbe igennem. Men der skal to kapsler til, hvis man vil have et helt krus kaffe.

a. 2 krus kaffe på espressomaskinen tager dermed 2 min. og 20 sek.
På min gamle Mocamaster tager det 35 sekunder at sætte kaffen over og den er 1 minut og 45 sekunder om at løbe igennem.

b. 2 krus kaffe på den gamle kaffemaskine tager dermed 2 min. og 20 sek.
Det tager nødagtigt samme tid, hvis man laver to hele krus kaffe pr. gang. Ingen tid sparet. Men til gengæld koster et helt krus kaffe nu næsten 7 kr. mod før kun ca. 1 kr.

Der til kommer at det nu tager mig 30 min. hver 14. dag at rengøre espressomaskinen (26 timer pr. år) hvor jeg kun bruge 15 min. hver tredje måned på den gamle (1 time pr. år). Oven på det kan så lægges miljøbelastningen af de mange kapsler.

Konklusion: Tidstab på 25 timer pr. år. 8.760 kr. tabt pr. år samt øget miljøbelastning. Hip hip hurra!

 

4. Min kone har oftest ret

Alt dette havde min kloge kone naturligvis pr. intuition gennemskuet, da jeg kom hjem med den nye smarte maskine. Hun kender mig og kender mine sande behov og intention bag et sådan køb. Den er ny, den er smart og den er sjov – og det er et stykke ny teknologi og er derfor pr. definition et godt køb.

De oprindeligt udtalte og falske succeskriterier om at "spare tid" og "gøre det nemt" troede jeg vel ikke engang selv på. Den reelle intention og de uudtalte succeskriterier var ny og sjov teknologi. Teknologien var selve intentionen.

Espressomaskinen er nu droppet, fjernet og givet væk. Det har også givet mere bordplads og frigjort et strømstik til andre formål.

 

5. Den sande intention og succeskriterier

Inden for informations- og kommunikationsteknologi skal vi også hele tiden se bagom de uudtalte intentioner og udtalte succeskriterier – dette gælder indenfor alle former for web- mobil og display-udvikling. Vores forarbejde og analyser skal afdække de reelle behov og udfordringer, så vi kan skabe værktøjer, løsninger og services, som gør en reel forskel for vores kunder.

Megen forbrugerrettet teknologi kan sælges alene på design, nyhedsværdi og på teknologien alene men når det kommer til forretningsløsninger udbudt af handels- og servicevirksomheder, så skal man sikre sig at de teknologiske løsninger gør en reel forskel – at de er en reel løsning på en udfordring eller et problem for konkrete mennesker.

 

6. Tekstens morale

Lad teknologi være menneskets tjener – undgå at blive dens slave.

 

 

Med venlig hilsen

Jakob Norgaard Mortensen
Adm. dir. Combine A/S

Jakob  Norgaard Mortensen

For mere information:

Jakob Norgaard Mortensen
Partner

Nyheder